BG | EN

Добре дошли в нашия сайт !

Ние предлагаме богата гама от продукти и услуги в сферата на морската спасителна и противопожарна безопасност.

Меню „Дейности“ дава информация за сервизните услуги, които извършваме.

Разнообразието от продукти ще откриете в Електронния магазин и директно може да закупите търсените стоки.

За своята безопасност може да разчитате на нас !

Екип ВИСТАМАР

ВИСТАМАР ООД е фирма, специализирана в сервизното обслужване и търговия на аварийно-спасително морско и противопожарно оборудване от 1992г.

Екипът ни от специалисти извършва широк спектър от услуги в оторизираните ни станции в Бургас и Варна и предлага годишно освидетелстване на спасителни средства, лодки и екипировка, противопожарни уреди и гасителни системи, проектиране и изграждане пожароизвестителни системи и др.
Качеството на услугите ни се потвърждава от успешно въведената през 2000 година и поддържана и развита Система за Управление на Качеството DIN EN ISO 9001:2008
Магазините ни в Бургас и Варна предлагат пълна гама от продукти в сферата на морското спасително, противопожарно, предпазно и яхтено оборудване, водолазна екипировка и други технически стоки.
Вистамар ООД е генерален корабен снабдител , осигуряващ провизионно и техническо снабдяване във всички пристанища на територията на страната.
За професионализма на компанията свиделстват всички одобрения от Български институции, Международни Корабни регистри и Класификационни организации. Всички наши сертификати и оторизации може да намерите в меню Одобрения.
Фирмата е уважаван член на Българската Асоциация на Корабни Снабдители ( БАКС ) - член на Международната Асоциация на Корабните Снабдители ( ISSA ) ; Национална Браншова Асоциация "Пожарна и Аварийна Безопасност"
С опит и професионализъм плаваме напред повече от 20 години!
GENERAL TERMS


Сервиз За Спасителна Техника
Годишно освидетелстване, ремонт и поддръжка на всички видове спасителни салове и хидростатични разединителни устройства, спасителни ризи, хидрокостюми, спасителни кръгове, химически костюми, газ детектори, щорм и пилотски трапове, и други.
Оторизирани сме да извършваме ежегодна инспекция и продажба на спасителни плотове на водещи световни производители, лидери в морския бранш : DSB CONTINENTAL – Германия / 1995г / - част от Survitec Group, OAO УЗЕМИК – Русия / 1999г /, FUJIKURA & MITSUBISHI / 2003г / - Япония, ARIMAR  SPA – Италия / 2008г /
 
Сервиз за Спасителни лодки и Лодъчни устройства
 
Годишна и 5-годишна инспекция, освидетелстване  и ремонт на спасителни лодки, куки и пускови механизми съгласно последните изисквания на SOLAS, IMO MSC.1/Circ. 1205 ,  MSC.1/Circ. 1206,  MSC.1/Circ. 1392 
Оторизирани сме да извършваме инспеции на лодки и устройства на BALDEN Denizcilik – Турция, PALFINGER NED-DECK – Холандия,  Montmontaza – GREBEN - Хърватска
 
Сервиз За Противопожарна Техника Ремонт, презареждане, годишно освидетелстване и хидравлично изпитание на всички видове носими , возими и стационарни  пожарогасители.
Инспекция, ремонт, тест и поддръжка на дихателни апарати, самоспасители, целолицеви маски, белодробна автоматика и въздушни бутилки.
Хидравлично изпитание, вътрешно почистване и зареждане с въздух на водолазни бутилки.
Инспекция, тест и ремонт на противохимични костюми.
Пожароизвестяване  - Проектиране, изграждане и последваща абонаментна поддръжка на стационарни пожарогасителни и пожароизвестителни системи. 
Доставка на пенобразуватели за обемно гасене.
Инспекция и калибриране на газ детектори, доставка на нови устройства.
Проектиране, изграждане и последващо обслужване на Аерозолни и СО2 гасителни системи на  плавателни съдове.
Абонаментно обслужване -  Абонаментно обслужване на пожарогасителна техника, поддържане в отлично работно състояние в съобразените за това срокове и технически норми. Гарантиран безплатен транспорт до наш сервиз и предоставяне на оборотни пожарни уреди за времето на обслужване.
 
Корабно снабдяване
Tехническо и провизионно корабно снабдяване до всички плавателни съдове във всички пристанища в България. Гарантирано качество и бързи доставки на разумни цени.
Всички наши дейности се извършват под одобрението на ИА Морска Администрация, ABS-Europe, Руски Морски Корабен Регистър, Български Корабен Регистър, Германски Лойд, Лойд Регистър, BV, DNV, Италиански Корабен Регистър, Японски Корабен Регистър, Държавна Агенция по Метрологичен и Технически Надзор, Национална Служба по Противопожарна Охрана.
Всички дейности се извършват в съответствие с разработената и внедрена Система за Управление на Качеството на дружеството ISO 9001:2008
Свали файла

Галерия

Сертификат BESTO


ЦЕНТРАЛЕН ОФИС – БУРГАС, БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС – БУРГАС, БЪЛГАРИЯ

8000 Бургас, кв. Победа, ул. Чаталджа 52
тел. 056 / 84 36 75 ; 056 / 84 36 76
факс 056 / 84 36 78
е-mail : office@vistamarltd.com

Управители
Кристина Стаева                                 Диляна Стаева   
тел. 056 / 84 36 77                               тел. 056 / 84 36 76
e-mail : kstaeva@vistamarltd.com   dstaeva@vistamarltd.com

 
Офис сътрудник – Донка Йорданова; тел. 056 / 84 36 75; е-mail : office@vistamarltd.com

Сервизна станция спасително и противопожарно оборудване, спасителни плотове, корабно техническо и провизионно снабдяване :    

e-mail : technical@vistamarltd.com

Инж. Милен Василев                   Стоян Драгов
моб. тел 0896 / 700 555                моб. тел 0896 / 700 333

Спасителни лодки, СО2 и аерозолни системи -

е-mail : technical@vistamarltd.com
 
Инж. Милен Василев
моб. тел 0896 / 700 555
 
Пожароизвестяване : - е-mail : office@vistamarltd.com

Инж. Милен Василев            
моб. 0896 / 700 555
 
 
Търговски Отдел - е-mail:sales@vistamarltd.com

Диляна Стаева                              Радослав Петров
тел: 056 / 84 36 76                        моб :  0896 / 698 534


Логистика – Радослав Петров - тел. 056 / 84 36 75 ;
моб. 0896 / 698 534 ; е-mail : sales@vistamarltd.com ; 


Счетоводство - Снежана Андреева - тел. 056 / 84 36 75   е-mail : office@vistamarltd.com

 
Магазин ВИСТАМАР - Бургас
8000 Бургас, кв. Победа, ул. Чаталджа 51
тел. 056 / 84 82 49
моб. 0894 / 393 597
Григорий Желязков

Работно време :
Понеделник - Петък - 08.00 - 18.00
Събота - 09.00 - 14.00 h
Неделя - почивен ден


ВИСТАМАР - КЛОН ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

ОФИС - КЛОН ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

9000 Варна, ул. Дебър 58
тел. 052 / 653 533
факс 052 / 503 355
е-mail : varna@vistamarltd.com

Сервизна станция спасително и противопожарно оборудване, спасителни плотове, корабно техническо и провизионно снабдяване :

Цветомир Минков
 тел. 052 / 653 533 ; моб. 0896 / 698 539 ;
е-mail : varna@vistamarltd.com

Офис сътрудник - Кремена Димитрова ;
тел 052 / 653 533 ;  е-mail : varna@vistamarltd.com
 

Магазин ВИСТАМАР - Варна
9000 Варна, ул. Дебър 58
тел. 052 / 653 533
моб. 0895 / 702 047
Радостин Раденков

Работно време :
Понеделник - Петък - 08.30 - 17.30 h
Събота и Неделя - почивни дни

 

ГалерияВИСТАМАР ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Проект BG05M9OP001-1.003-0070 „Създаване на заетост във Вистамар ООД“
На 03.08.2016г. “ВИСТАМАР” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Одобреният проект е на обща стойност 133 867.53 лева, от които 113 787,40 лв. европейско и 20 080,13 лв.  национално съфинансиране. Субсидията е 100%
“ВИСТАМАР” ООД ще реализира настоящия проект, който предвижда:
  • Наемане на 10 безработни или неактивни лица от целевите групи (5 бр. младежи на възраст до 29 г., със завършено средно или висше образование, търсещи работа или неактивни и 5 бр. безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г.) на позициите: "Магазинер", "Офис мениджър", „Сервизен техник“, „Снабдител/Доставчик“, „Търговски представител“, „Техник електрически системи“ и „Лаборант“;
  • Осигуряване на заетост и трудови възнаграждения за срок от 12 месеца;
  • Създаването на подходящи условия за извършването на професионалните задължения на новонаетите лица чрез оборудването на новите работни места;
  • Осигуряване на обслужване от служба по трудова медицина, за всеки новонает  за една година.
След приключване изпълнението на проекта “ВИСТАМАР” ООД ще поеме ангажимента да запази поне половината от работните места за минимален срок от още 12 месеца, като по този начин им осигури заетост за срок от 24 месеца.
Реализацията на проекта ще има изцяло положително въздействие върху представителите на целевите групи. В резултат на професионалния опит, който ще получат, наетите лица ще придобият нови умения, които ще ги направят по-адаптивни  към пазара на труда и в дългосрочен план ще бъдат полезни за по-активното им участие на него. Успешното осъществяване на проекта ще доведе до осигуряване на трайна заетост, повишаване на доходите, икономическата активност и социалната им интеграция.
Създавайки нови работни места, включително за представители на уязвимата група на безработните и неактивни младежи до 29 г., проектът ще спомогне за преодоляване на безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда, най-вече младежите и продължително безработните, както и постигането на по-висока заетост сред по-възрастните хора.
 
Начало на проекта: 03.08.2016 г.
Край на проекта: 01.02.2018 г.